SLOOPWERKZAAMHEDEN & RECYCLING

Sloopwerk is een onderdeel in het bouwproces dat regelmatig wordt onderschat. Vaak moet er worden gewerkt in situaties waarbij de ruimte beperkt is en de overlast tijdens uitvoering zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Hier is de expertise van Korenhof B.V. onmisbaar!